?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 省级市场监管机构,又有一种新模式?/title> <meta name="keywords" content="市场监管机构,省机构改? /> <meta name="description" content="目前?省级机构改革 正在如火如荼地进行着?速度较快的省份,新组建的党政机构部门已经挂牌运行,领导班子成员也已任命组建,各项工作已经逐渐步入正轨,正在着手进行省内的" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/templets/html/style/zx.css" /> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/include/dedeajax2.js"></script> <script language="javascript" type="text/javascript"> <!-- function CheckLogin(){ var taget_obj = document.getElementById('_ajax_feedback'); myajax = new DedeAjax(taget_obj,false,false,'','',''); myajax.SendGet2("/member/ajax_feedback.php"); DedeXHTTP = null; } function CheckLogin1(){ var taget_obj = document.getElementById('_userlogin'); myajax = new DedeAjax(taget_obj,false,false,'','',''); myajax.SendGet2("/member/ajax_loginsta.php"); DedeXHTTP = null; } function checkSubmit(){ if(document.feedback.msg.value!='') document.feedback.submit(); else alert("评论内容不能为空?); } function postBadGood(ftype,fid) { var taget_obj = document.getElementById(ftype+fid); var saveid = GetCookie('badgoodid'); if(saveid != null) { var saveids = saveid.split(','); var hasid = false; saveid = ''; j = 1; for(i=saveids.length-1;i>=0;i--) { if(saveids[i]==fid && hasid) continue; else { if(saveids[i]==fid && !hasid) hasid = true; saveid += (saveid=='' ? saveids[i] : ','+saveids[i]); j++; if(j==10 && hasid) break; if(j==9 && !hasid) break; } } if(hasid) { alert('您刚才已表决过了喔!'); return false;} else saveid += ','+fid; SetCookie('badgoodid',saveid,1); } else { SetCookie('badgoodid',fid,1); } //document.write("feedback.php?action="+ftype+"&fid="+fid); //return; myajax = new DedeAjax(taget_obj,false,false,'','',''); myajax.SendGet2("/plus/feedback.php?aid="+fid+"&action="+ftype+"&fid="+fid); DedeXHTTP = null; } --> </script> <script type="text/javascript"> function changeAuthCode() { var num = new Date().getTime(); var rand = Math.round(Math.random() * 10000); num = num + rand; $('#ver_code').css('visibility','visible'); if ($("#vdimgck")[0]) { $("#vdimgck")[0].src = "../include/vdimgck.php?tag=" + num; } return false; } var HomepageFavorite = { //加入收藏 Favorite: function Favorite(sURL, sTitle) { try { window.external.addFavorite(sURL, sTitle); } catch (e) { try { window.sidebar.addPanel(sTitle, sURL, ""); } catch (e) { alert("加入收藏失败,请手动添?"); } } } } </script> </head> <body> <div id="zxtop"> <div class="zxtopmar clear"> <ul class="right"> <li><a class="topa_sc" href="javascript:HomepageFavorite.Favorite(window.location.href, document.title)" _fcksavedurl="javascript:HomepageFavorite.Favorite(window.location.href, document.title)" >收藏本站</a></li> <li><a class="topa_sy" href="/0bz/a/">帮助</a></li> <li><a class="topa_hz" href="http://www.chinatesting.com.cn/danye/lxfs.html">加盟合作</a></li> <li class="nobg"><a target="_blank" href="http://bbs.chinatesting.com.cn/forum.php">检测论?/a></li> </ul> <h2>中国检测网-工程质量无损检测大型权威门?/h2> </div> </div> <div id="header" class="clear"> <div id="zxheader"> <a href="http://www.chinatesting.com.cn" id="logo"><img src="/templets/html/images/zxlogo.png" alt="中国检测网" /></a> <b>行业资讯</b> </div> <div class="sylogin" id="_userlogin"> <form name='form1' method='POST' action='http://www.chinatesting.com.cn/member/index_do.php'> <input type="hidden" name="fmdo" value="login"> <input type="hidden" name="dopost" value="login"> <input type="hidden" name="gourl" value="<?php if(!empty($gourl)) echo $gourl;?>"> <div class="syloginl"> <p><b>用户名:</b><input id="txtUsername" type="text" name="userid" /><input class="syzddl" type="checkbox" value="2592000" name="keeptime" /><span>自动登录</span></p> <p><b>密 码:</b><input id="txtPassword" type="password" name="pwd"/><button id="btnSignCheck" class="syloginlbtn" type="submit"></button> </p> </div> <div class="syloginr"> <p><a href="http://www.chinatesting.com.cn/member/resetpassword.php">忘记密码</a></p> <p class="syzcblue"><a href="http://www.chinatesting.com.cn/member/index_do.php?fmdo=user&dopost=regnew">注册</a></p> </div> </form> </div> <script language="javascript" type="text/javascript">CheckLogin1();</script> </div> <div id="zxnav"><div class="zxnavl"><div id="w108" class="zxnavr"> <ul> <li><a href="http://www.chinatesting.com.cn">首    页</a></li> <li><a href='/0hyzx/a/'>行业资讯</a></li> <li><a href='/0zcgf/a/'>政策规范</a></li> <li><a href='/0jswx/a/'>技术文?/a></li> <li><a href='/0zlk/a/'>资料?/a></li> <li><a href='/0jcgx/a/'>检测供需</a></li> <li><a href='/0qyzt/a/'>企业展厅</a></li> <li><a href='/0yqzt/a/'>仪器展厅</a></li> <li><a href='/0pxzh/a/'>培训展会</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="zxwrap"> <div id="search"> <form name="formsearch" action="/plus/search.php"> <input type="hidden" name="kwtype" value="0" /> <input name="q" type="text" class="searchtext" id="search-keyword" value="" onfocus="if(this.value=='在这里搜?..'){this.value='';}" onblur="if(this.value==''){this.value='在这里搜?..';}" /> <button type="submit" class="searchInp" value=""></button> </form> <div class="searchkey"> <p>热搜词:<a href="#"> <a href='/plus/search.php?keyword=%E6%A3%80%E6%B5%8B'>检?/a>  <a href='/plus/search.php?keyword=%E6%97%A0%E6%8D%9F%E6%A3%80%E6%B5%8B'>无损检?/a>  <a href='/plus/search.php?keyword=%E8%B6%85%E5%A3%B0%E6%B3%A2%E6%A3%80%E6%B5%8B'>超声波检?/a> </a></p> </div> </div> </div> <div id="zxbanner"><a href="http://www.chinatesting.com.cn/0hyzx/b/20151210456.html" target="_blank"><img alt="中国检测网" src="/uploads/allimg/151228/1536_1454141121.jpg" border="0" /></a></div> <div id="zxmain" class="clear"> <div class="zxmainl left"> <p class="mainposi">当前位置?a href='http://www.chinatesting.com.cn/'>首页</a> > <a href='/0hyzx/a/'>行业资讯</a> > </p> <h1 class="zxmainltit">省级市场监管机构,又有一种新模式?/h1> <p class="zxmainltim">2018-11-09 10:20:35 来源:中国检测网 网络转载 阅读: <script src="/plus/count.php?view=yes&aid=19495&mid=8384" type='text/javascript' language="javascript"></script> ?/p> <div class="zxmainlcont"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; font-family: "Microsoft YaHei"; text-indent: 2em;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif;">目前?a href="http://www.chinatesting.com.cn/plus/search.php?q=%E7%9C%81%E6%9C%BA%E6%9E%84%E6%94%B9%E9%9D%A9&searchtype=title"><span style="color:#0000ff;">省级机构改革</span></a>正在如火如荼地进行着?/span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; font-family: "Microsoft YaHei";">  </p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; font-family: "Microsoft YaHei"; text-indent: 2em;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif;">速度较快的省份,新组建的党政机构部门已经挂牌运行,领导班子成员也已任命组建,各项工作已经逐渐步入正轨,正在着手进行省内的地方机构改革。如当前很多省的市场监管部门已经挂牌成立̷̷    </span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; font-family: "Microsoft YaHei";">  </p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; font-family: "Microsoft YaHei"; text-indent: 2em;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif;">有个别速度较慢的省份,这几天刚刚召开了改革动员大会,机构改革方案也缓缓来迟。如天津,日前才对外公布机构改革方案内容?/span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; font-family: "Microsoft YaHei";">  </p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; font-family: "Microsoft YaHei"; text-indent: 2em;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif;"> 据食药法苑统计,目前,全国至少已有海南、福建、山东、江苏、广东、湖南、辽宁、云南、浙江、吉林、黑龙江、宁夏、山西、北京、安徽、河北、河南、甘肃、重庆、四川、广西、江西、陕西、湖北、内蒙古、新疆、贵州、青海、西藏、天?0个省(区、直辖市)机构改革方案获批的信息由官方媒体相继公布?/span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; font-family: "Microsoft YaHei";">  </p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; font-family: "Microsoft YaHei"; text-indent: 2em;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif;">根据今年3月印发的《深化党和国家机构改革方案》,省级党政机构改革方案要在2018?月底前报党中央审批,?018年年底前机构调整基本到位。省以下党政机构改革,由省级党委统一领导,在2018年年底前报党中央备案。所有地方机构改革任务在2019?月底前基本完成?/span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; font-family: "Microsoft YaHei";">  </p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; font-family: "Microsoft YaHei"; text-indent: 2em;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif;">从各省机构改革方案要求内容来看,基本上都明确?019?月底前完成地方机构改革任务。也就是说,这一轮机构改革,明年3月底基本上就尘埃落定了?/span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; font-family: "Microsoft YaHei"; text-indent: 2em;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif;">      </span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; font-family: "Microsoft YaHei"; text-indent: 2em;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif;"> 从各省机构改革方案内容来看,此次关于省级市场监管机构的组建,主要有市场监管局、市场监管厅两种模式,而随着天津市机构改革方案的发布,一种不同于前两种的新的市场监管机构模式出现?mdash;—市场监管委员会? </div> <ul class="zxmainpage"><li><a>?? </a></li><li><a href='#'>上一?/a></li><li class="thisclass"><a href='#'>1</a></li><li><a href='20181119495_2.html'>2</a></li><li><a href='20181119495_2.html'>下一?/a></li></ul> <p class="zxmainlkey">关键词:市场监管机构,省机构改?/p> <p class="zxmainlfen"><div class="bshare-custom">分享到:<a title="分享到QQ空间" class="bshare-qzone"></a><a title="分享到新浪微? class="bshare-sinaminiblog"></a><a title="分享到人人网" class="bshare-renren"></a><a title="分享到腾讯微? class="bshare-qqmb"></a><a title="分享到网易微? class="bshare-neteasemb"></a><a title="更多平台" class="bshare-more bshare-more-icon more-style-addthis"></a><span class="BSHARE_COUNT bshare-share-count">0</span></div><script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://static.bshare.cn/b/buttonLite.js#style=-1&uuid=&pophcol=2&lang=zh"></script><script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://static.bshare.cn/b/bshareC0.js"></script></p> <p class="zxmainlxia">下一篇:<a href='/0hyzx/b/20181119496.html'>认证机构普查行动情况出炉,CCAA将继续监督核?/a> </p> <p class="zxmainlshang">上一篇:<a href='/0hyzx/b/20181119494.html'>天津市机构改革获批最新消息,天津机构改革进入实质性实施阶?/a> </p> <div class="zxmainlbar"><a href="../../guanggao.html" target="_blank"><img src="/uploads/allimg/141121/1_1130244451.GIF" border="0" /></a></div> <div class="zxmainlxgpl"> <!-- //主模板必须要引入/include/dedeajax2.js --> <a name='postform'></a> <div class="mt1"> <dl class="tbox"> <dt> <strong>发表评论</strong> <span class="more"></span> </dt> <dd> <div class="dede_comment_post"> <form action="#" method="post" name="feedback" onsubmit="return false;"> <input type="hidden" name="dopost" value="send" /> <input type="hidden" name="comtype" value="comments"> <input type="hidden" name="aid" value="19495" /> <input type="hidden" name="fid" id='feedbackfid' value="0" /> <!-- /dcmp-title --> <div class="dcmp-stand"> <strong>评价:</strong> <input type="radio" name="feedbacktype" checked="1" value="feedback" id="dcmp-stand-neu" /> <label for="dcmp-stand-neu"><img src="/templets/html/images/cmt-neu.gif" />中立</label> <input type="radio" name="feedbacktype" value="good" id="dcmp-stand-good" /> <label for="dcmp-stand-good"><img src="/templets/html/images/cmt-good.gif" />好评</label> <input type="radio" name="feedbacktype" value="bad" id="dcmp-stand-bad" /> <label for="dcmp-stand-bad"><img src="/templets/html/images/cmt-bad.gif" />差评</label> </div> <!-- /dcmp-stand --> <div class="clr"></div> <div class="dcmp-content"> <script type="text/javascript"> //<![CDATA[ window.CKEDITOR_BASEPATH='/include/ckeditor/'; //]]> </script> <script type="text/javascript" src="/include/ckeditor/ckeditor.js?t=B8DJ5M3"></script> <script type="text/javascript">//<![CDATA[ CKEDITOR.config.ubb_smiley = {"高兴":"{s:1}","撇嘴":"{s:2}","抓狂":"{s:3}","?:"{s:4}","惊恐":"{s:5}","奋斗":"{s:6}","疑问":"{s:7}","?:"{s:8}","偷笑":"{s:9}","可爱":"{s:10}","疑惑":"{s:11}","?:"{s:12}","暴汗":"{s:13}","呕吐":"{s:14}","大笑":"{s:15}","?:"{s:16}"} //]]></script> <textarea name="msg" rows="8" cols="60"></textarea> <script type="text/javascript">//<![CDATA[ CKEDITOR.replace('msg', {"extraPlugins":"dedepage,multipic,addon,bbcode","fontSize_sizes":"30\/30%;50\/50%;100\/100%;120\/120%;150\/150%;200\/200%;300\/300%","disableObjectResizing":"true","smiley_path":"\/images\/smiley\/","smiley_images":["1.gif","2.gif","3.gif","4.gif","5.gif","6.gif","7.gif","8.gif","9.gif","10.gif","11.gif","12.gif","13.gif","14.gif","15.gif","16.gif"],"smiley_descriptions":["高兴","撇嘴","抓狂","?,"惊恐","奋斗","疑问","?,"偷笑","可爱","疑惑","?,"暴汗","呕吐","大笑","?],"toolbar":[["Source","-","Bold","Italic","Underline","-"],["FontSize","TextColor"],["Link","Unlink","Smiley"]],"height":100,"skin":"kama"}); //]]></script> </div> <!-- /dcmp-content --> <div class="dcmp-post"> <!--未登?-> <div class="dcmp-userinfo" id="_ajax_feedback"> 用户? <input type="text" name="username" size="16" class="ipt-txt" style="text-transform: uppercase;"/> 验证? <input type="text" name="validate" size="4" class="ipt-txt" style="text-transform:uppercase;"/> <img src= "/include/vdimgck.php" id="validateimg" style="cursor:pointer" onclick="this.src=this.src+'?'" title="点击我更换图? alt="点击我更换图? class="vdimg"/> <input type="checkbox" name="notuser" id="dcmp-submit-guest" /> <label for="dcmp-submit-guest" /> 匿名? </label> </div> <script language="javascript" type="text/javascript">CheckLogin();</script> <div class="dcmp-submit"> <button type="button" onClick='PostComment()'>发表评论</button> </div> </div> <div class="dcmp-title"> <small>请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论?/small> </div> </form> </div> </dd> </dl> </div> <!-- //评论表单区结?--> <!-- //评论内容?--> <a name='commettop'></a> <div class="mt1"> <dl class="tbox"> <dt> <strong>最新评?/strong> <span class="more"><a href="/plus/feedback.php?aid=19495">进入详细评论?gt;></a></span> </dt> <!-- //这两个ID的区块必须存在,否则JS会出?--> <dd id='commetcontentNew'></dd> <dd id='commetcontent'></dd> </dl> </div> <!-- //由于评论载入时使用异步传输,因此必须在最后一步加载(DIGG和评论框须放在评论内容前面) //如果一定需要提前的把myajax.SendGet改为myajax.SendGet2,但可能会引起页面阻? --> <script language='javascript'> function LoadCommets(page) { var taget_obj = document.getElementById('commetcontent'); var waithtml = "<div style='line-height:50px'><img src='/images/loadinglit.gif' />评论加载?..</div>"; var myajax = new DedeAjax(taget_obj, true, true, '', 'x', waithtml); myajax.SendGet2("/plus/feedback_ajax.php?dopost=getlist&aid=19495&page="+page); DedeXHTTP = null; } function PostComment() { var f = document.feedback; var msg = CKEDITOR.instances.msg.getData(); var nface = '6'; var nfeedbacktype = 'feedback'; var nvalidate = ''; var nnotuser = ''; var nusername = ''; var npwd = ''; var taget_obj = $DE('commetcontentNew'); var waithtml = "<div style='line-height:30px'><img src='/images/loadinglit.gif' />正在发送中...</div>"; if(msg=='') { alert("评论内容不能为空?); return; } if(f.validate) { if(f.validate.value=='') { alert("请填写验证码?); return; } else { nvalidate = f.validate.value; } } if(msg.length > 500) { alert("你的评论是不是太长了?请填写500字以内的评论?); return; } if(f.feedbacktype) { for(var i=0; i < f.feedbacktype.length; i++) if(f.feedbacktype[i].checked) nfeedbacktype = f.feedbacktype[i].value; } /* if(f.face) { for(var j=0; j < f.face.length; j++) if(f.face[j].checked) nface = f.face[j].value; } */ if(f.notuser.checked) nnotuser = '1'; if(f.username) nusername = f.username.value; if(f.pwd) npwd = f.pwd.value; var myajax = new DedeAjax(taget_obj, false, true, '', '', waithtml); myajax.sendlang = 'utf-8'; myajax.AddKeyN('dopost', 'send'); myajax.AddKeyN('aid', '19495'); myajax.AddKeyN('fid', f.fid.value); myajax.AddKeyN('face', nface); myajax.AddKeyN('feedbacktype', nfeedbacktype); myajax.AddKeyN('validate', nvalidate); myajax.AddKeyN('notuser', nnotuser); myajax.AddKeyN('username', nusername); myajax.AddKeyN('pwd', npwd); myajax.AddKeyN('msg', msg); myajax.SendPost2('/plus/feedback_ajax.php'); //msg = ''; CKEDITOR.instances.msg.setData(''); //taget_obj.removeAttribute('id'); f.fid.value = 0; if(f.validate) { if($DE('validateimg')) $DE('validateimg').src = "/include/vdimgck.php?"+f.validate.value; f.validate.value = ''; } } function quoteCommet(fid) { document.feedback.fid.value = fid; } function ajaxFeedback(aid, fid, type) { var taget_obj = $DE('ajaxfeedback_'+fid); if(taget_obj.innerHTML == '') { var myajax = new DedeAjax(taget_obj, true, true, '', 'x'); myajax.SendGet2("/plus/feedback.php?aid="+aid+"&fid="+fid+"&action=quote&type=ajax"); eval('var result = typeof CKEDITOR.instances.msg_'+fid); if(result != 'undefined') { // 删除实例 eval('var edit = CKEDITOR.instances.msg_'+fid); CKEDITOR.remove(edit); } CKEDITOR.replace(document.getElementById('msg_'+fid) , CKEDITOR.instances.msg.config); scroll(0, taget_obj.offsetTop - 120); var formname = 'f = document.ajaxfeedback_'+fid; eval(formname); if(f.validate) { if($DE('vdimg_'+fid)) $DE('vdimg_'+fid).src = "/include/vdimgck.php?"+f.validate.value; f.validate.value = ''; } DedeXHTTP = null; } } function ajaxQuotePost(fid) { var formname = 'f = document.ajaxfeedback_'+fid; eval(formname); //var f = document.formname; //var f = f[0]; var nvalidate = ''; var nnotuser = ''; var nusername = ''; var npwd = ''; var taget_obj = $DE('commetcontentNew'); var waithtml = "<div style='line-height:30px'><img src='/images/loadinglit.gif' />正在发送中...</div>"; eval('var msg = CKEDITOR.instances.msg_'+fid+'.getData()'); if(f.validate) { if(f.validate.value=='') { alert("请填写验证码?); return; } else { nvalidate = f.validate.value; } } var myajax = new DedeAjax(taget_obj, false, true, '', '', waithtml); if(f.notuser.checked) nnotuser = '1'; if(f.username) nusername = f.username.value; if(f.pwd) npwd = f.pwd.value; myajax.sendlang = 'utf-8'; myajax.AddKeyN('dopost', 'send'); myajax.AddKeyN('aid', '19495'); myajax.AddKeyN('fid', f.fid.value); myajax.AddKeyN('type', 'ajax'); myajax.AddKeyN('comtype', f.comtype.value); myajax.AddKeyN('isconfirm','yes'); myajax.AddKeyN('typeid', f.typeid.value); myajax.AddKeyN('quotemsg', f.quotemsg.value); myajax.AddKeyN('validate', nvalidate); myajax.AddKeyN('notuser', nnotuser); myajax.AddKeyN('username', nusername); myajax.AddKeyN('pwd', npwd); myajax.AddKeyN('msg', msg); myajax.SendPost2('/plus/feedback_ajax.php'); //alert(f.quotemsg.value); if($DE('ajaxfeedback_'+fid).innerHTML != null) { $DE('ajaxfeedback_'+fid).innerHTML = ''; } scroll(0, taget_obj.offsetTop); } LoadCommets(1); </script> <!-- //评论内容区结?--> </div> </div> <div class="zxmainr right"> <div class="zxmainbt"> <script src='/plus/abc_js.php?aid=8891' language='javascript'></script> </div> <div class="zxmaintj"> <div class="zxmainr_tit"><h3>精彩推荐</h3></div> <ul> <li><a href="/0hyzx/b/20181019274.html">鱼塘天天都死鱼,村民自费检测水质后吓一?/a></li> <li><a href="/0hyzx/b/20180718511.html">山东印发实施方案:2020年将全面建立环境监测数据质量保障责任</a></li> <li><a href="/0hyzx/b/20180718509.html">国投检验检测认证有限公司正式成立!</a></li> <li><a href="/0hyzx/b/20180718510.html">混凝土暴涨至640元每方!背后原因竟然是…?/a></li> <li><a href="/0hyzx/b/20180718505.html">市场监总局|?1批次食品不合格!</a></li> <li><a href="/0hyzx/b/20180718498.html">认证机构及认证人员失信名录可直接在线查询?</a></li> <li><a href="/0hyzx/b/20180718492.html">7?3?国标委发?60项国家标准和3项国家标准外文版</a></li> <li><a href="/0hyzx/b/20180718489.html">我国认证机构资质审批时间缩短一?/a></li> <li><a href="/0hyzx/b/20180618422.html">《检测和校准实验室能力的通用要求》(征求意见稿)发布</a></li> <li><a href="/0hyzx/b/20180618421.html">什么原??家环评机构被通报处理</a></li> </ul> </div> <div class="zxmainbc"><script src='/plus/abc_js.php?aid=30' language='javascript'></script></div> <div class="zxmainbc"><script src='/plus/abc_js.php?aid=8889' language='javascript'></script></div> <div class="zxmainbc"><script src='/plus/abc_js.php?aid=8890' language='javascript'></script></div> <div class="zxmainph"> <div class="zxmainr_tit"><h3>热门排行</h3></div> <span class="lired fop1"></span> <span class="lired fop2"></span> <span class="lired fop3"></span> <span class="ligre fop4"></span> <span class="ligre fop5"></span> <span class="ligre fop6"></span> <span class="ligre fop7"></span> <span class="ligre fop8"></span> <ul> <li><a href="/0hyzx/b/20160311233.html">“营改增”实施细则正式颁?建筑业十一条信?/a></li> <li><a href="/0hyzx/b/2015067862.html">ISO9001:2015 为什么要取消质量手册和程序文件?</a></li> <li><a href="/0hyzx/b/20160210821.html">2016年建筑业的“营改增”政?/a></li> <li><a href="/0hyzx/b/20160210722.html">造价员拟改为助理造价工程?初考预计为6月底</a></li> <li><a href="/0hyzx/b/2015088613.html">《检验检测机构资质认定评审准则》已于今日正式发?/a></li> <li><a href="/0hyzx/b/20160210842.html">“三证合一”执照取得后还需办理哪些手续?/a></li> <li><a href="/0hyzx/b/20160210913.html">建筑业“营改增”后 建筑企业新老项目如何衔接?</a></li> <li><a href="/0hyzx/b/2015078526.html">“一带一路”六大领域路线图发布(详细图解)</a></li> </ul> </div> </div> </div> <script language='javascript'> function LoadCommets(page) { var taget_obj = document.getElementById('commetcontent'); var waithtml = "<div style='line-height:50px'><img src='/images/loadinglit.gif' />评论加载?..</div>"; var myajax = new DedeAjax(taget_obj, true, true, '', 'x', waithtml); myajax.SendGet2("/plus/feedback_ajax.php?dopost=getlist&aid=19495&page="+page); DedeXHTTP = null; } function PostComment() { var f = document.feedback; var msg = CKEDITOR.instances.msg.getData(); var nface = '6'; var nfeedbacktype = 'feedback'; var nvalidate = ''; var nnotuser = ''; var nusername = ''; var npwd = ''; var taget_obj = $DE('commetcontentNew'); var waithtml = "<div style='line-height:30px'><img src='/images/loadinglit.gif' />正在发送中...</div>"; if(msg=='') { alert("评论内容不能为空?); return; } if(f.validate) { if(f.validate.value=='') { alert("请填写验证码?); return; } else { nvalidate = f.validate.value; } } if(msg.length > 500) { alert("你的评论是不是太长了?请填写500字以内的评论?); return; } if(f.feedbacktype) { for(var i=0; i < f.feedbacktype.length; i++) if(f.feedbacktype[i].checked) nfeedbacktype = f.feedbacktype[i].value; } /* if(f.face) { for(var j=0; j < f.face.length; j++) if(f.face[j].checked) nface = f.face[j].value; } */ if(f.notuser.checked) nnotuser = '1'; if(f.username) nusername = f.username.value; if(f.pwd) npwd = f.pwd.value; var myajax = new DedeAjax(taget_obj, false, true, '', '', waithtml); myajax.sendlang = 'utf-8'; myajax.AddKeyN('dopost', 'send'); myajax.AddKeyN('aid', '19495'); myajax.AddKeyN('fid', f.fid.value); myajax.AddKeyN('face', nface); myajax.AddKeyN('feedbacktype', nfeedbacktype); myajax.AddKeyN('validate', nvalidate); myajax.AddKeyN('notuser', nnotuser); myajax.AddKeyN('username', nusername); myajax.AddKeyN('pwd', npwd); myajax.AddKeyN('msg', msg); myajax.SendPost2('/plus/feedback_ajax.php'); //msg = ''; CKEDITOR.instances.msg.setData(''); //taget_obj.removeAttribute('id'); f.fid.value = 0; if(f.validate) { if($DE('validateimg')) $DE('validateimg').src = "/include/vdimgck.php?"+f.validate.value; f.validate.value = ''; } } function quoteCommet(fid) { document.feedback.fid.value = fid; } function ajaxFeedback(aid, fid, type) { var taget_obj = $DE('ajaxfeedback_'+fid); if(taget_obj.innerHTML == '') { var myajax = new DedeAjax(taget_obj, true, true, '', 'x'); myajax.SendGet2("/plus/feedback.php?aid="+aid+"&fid="+fid+"&action=quote&type=ajax"); eval('var result = typeof CKEDITOR.instances.msg_'+fid); if(result != 'undefined') { // 删除实例 eval('var edit = CKEDITOR.instances.msg_'+fid); CKEDITOR.remove(edit); } CKEDITOR.replace(document.getElementById('msg_'+fid) , CKEDITOR.instances.msg.config); scroll(0, taget_obj.offsetTop - 120); var formname = 'f = document.ajaxfeedback_'+fid; eval(formname); if(f.validate) { if($DE('vdimg_'+fid)) $DE('vdimg_'+fid).src = "/include/vdimgck.php?"+f.validate.value; f.validate.value = ''; } DedeXHTTP = null; } } function ajaxQuotePost(fid) { var formname = 'f = document.ajaxfeedback_'+fid; eval(formname); //var f = document.formname; //var f = f[0]; var nvalidate = ''; var nnotuser = ''; var nusername = ''; var npwd = ''; var taget_obj = $DE('commetcontentNew'); var waithtml = "<div style='line-height:30px'><img src='/images/loadinglit.gif' />正在发送中...</div>"; eval('var msg = CKEDITOR.instances.msg_'+fid+'.getData()'); if(f.validate) { if(f.validate.value=='') { alert("请填写验证码?); return; } else { nvalidate = f.validate.value; } } var myajax = new DedeAjax(taget_obj, false, true, '', '', waithtml); if(f.notuser.checked) nnotuser = '1'; if(f.username) nusername = f.username.value; if(f.pwd) npwd = f.pwd.value; myajax.sendlang = 'utf-8'; myajax.AddKeyN('dopost', 'send'); myajax.AddKeyN('aid', '19495'); myajax.AddKeyN('fid', f.fid.value); myajax.AddKeyN('type', 'ajax'); myajax.AddKeyN('comtype', f.comtype.value); myajax.AddKeyN('isconfirm','yes'); myajax.AddKeyN('typeid', f.typeid.value); myajax.AddKeyN('quotemsg', f.quotemsg.value); myajax.AddKeyN('validate', nvalidate); myajax.AddKeyN('notuser', nnotuser); myajax.AddKeyN('username', nusername); myajax.AddKeyN('pwd', npwd); myajax.AddKeyN('msg', msg); myajax.SendPost2('/plus/feedback_ajax.php'); //alert(f.quotemsg.value); if($DE('ajaxfeedback_'+fid).innerHTML != null) { $DE('ajaxfeedback_'+fid).innerHTML = ''; } scroll(0, taget_obj.offsetTop); } LoadCommets(1); </script> <div id="footerbg"> <div id="footer"> <p class="nomar"> <a href="http://www.chinatesting.com.cn/danye/gywm.html">关于我们</a> | <a href="http://www.chinatesting.com.cn/danye/lxfs.html">联系方式</a> | <a href="http://www.chinatesting.com.cn/danye/ggfw.html">广告服务</a> | <a href="http://www.chinatesting.com.cn/danye/bqsm.html">版权声明</a> | <a href="http://www.chinatesting.com.cn/danye/zlhz.html">战略合作</a> | <a href="http://www.chinatesting.com.cn/member/article_add.php">我要投稿</a> | <a href="http://www.chinatesting.com.cn/0zcgf/b/k/">使用帮助</a> </p> <p>客户服务热线热线?27-87446982 客服邮箱?582081355@qq.com 客服QQ?a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=2582081355&site=qq&menu=yes">2582081355</a> 站务QQ?a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=3027273552&site=qq&menu=yes">3027273552</a></p> <p>Copyright © 2015 金岩科技有限公司 All Rights Reserved. 鄂ICP?4012024?1</p> </div> </div> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d9120f7e8501525e5d36ad9089860ad6"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <!--<script src="http://www.chinatesting.com.cn/app_ah.js?key=9130908"></script>--> <script type="text/javascript"> var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "hm.baidu.com/h.js%3F07387b8422f60011ef2eb4f4642e39d8' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); </script> <!--[if IE 6]> <script src="/templets/html/js/DD_belatedPNG_0.0.8a.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"> DD_belatedPNG.fix('*'); </script> <![endif]--> </body> </html>